• UPSSSC Recruitment for 1953 Gram Panchayat Adhikari, Gram Vikas Adhikari & Samaj Kalyan Prayvekshak Vacancy

    UPSSSC Recruitment for 1953 Gram Panchayat Adhikari, Gram Vikas Adhikari & Samaj Kalyan Prayvekshak Vacancy: – Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission (UPSSSC) has ...